fbpx

Kontrolloitu prosessi ylläpitää 3D-tulosteiden korkealaatuista sarjatuotantoa

Origo Engineeringin uusi EOS P396 3D-tulostin, on optimoitu toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla laatusertifioidun, korkealaatuisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetun 3D-tulostusmateriaalin kanssa.

Konevalmistaja EOS:n tietotaito korkealaatuisten 3D-tulosteiden kehittämiseen pohjautuu useiden vuosien kokemukseen sekä tulostamisessa käytettävien materiaalien analysointiin ja tutkimiseen. Tutkimustyön ansioista on saatu aikaan kontrolloitu prosessi, jossa oikeita materiaaleja käyttämällä voidaan tuottaa 3D-tulosteita, joiden kestävyys ja laatu on vertailukelpoinen muovivalusta valmistettujen kappaleiden kanssa.

Jotta laatu saadaan säilytettyä koko tuotantoprosessin ajan, tuotannossa noudatetaan tarkasti annettuja ohjeita. Prosessiin liittyvät ohjeet koskevat mm. materiaalien käsittelyä, olosuhteita, huoltoa ja prosessin seurantaa ja säännöllisesti tehtävää kalibrointia.

3D-tulostimen käyttöönottokoulutus sisälsi 4 päivää kestävän yksityiskohtaisen perehdytyksen, jolla varmistetaan, että prosessin aikana huomioidaan laatuun vaikuttavat pienetkin yksityiskohdat. Tämän tuloksena saadaan valmistettua 3D-tulosteita, jotka soveltuvat tiukkojakin vaatimuksia noudattaviin tuotannon tai loppuasiakkaalle tarkoitettuihin käyttökohteisiin.

Optimaalinen ympäristö ja säännöllinen kalibrointi varmistaa mittatarkat 3D-tulosteet

Origolla uudelle 3D-tulostimelle koteloitiin oma tuotantotila optimaalisen 3D-tulostamisympäristön aikaansaamiseksi. Tilan olosuhteita seurataan jatkuvasti ja oikeaa tasapainoa ylläpidetään erillisten laitteiden avulla.

3D-tulostimessa käytettävän materiaalin ja koneen parametrit on tehty palvelemaan toisiaan. 3D-tulostimen mittatarkkuuskalibrointi tehtiin valmistajan toimesta asennuksen yhteydessä. Tämän lisäksi lämpökalibrointi tehdään jokaisen jauhe-erän vaihtuessa. Näin laatu saadaan pysymään tasaisena ja tulosteista saadaan korkealuokkaisia, ja vaativienkin teollisuudenalojen käyttöön soveltuvia.

Lue lisää 3D-tulostuspalveluistamme täältä: https://www.origoengineering.fi/go/palvelut/3d-tulostus/3dtulostuspalvelut

Lue lisää 3D- tulostusmateriaaleistamme täältä: https://www.origoengineering.fi/go/palvelut/3d-tulostus/3dtulostusmateriaalit

Kestävät ja tasalaatuiset 3D-tulosteet edellyttävät prosessissa mm. seuraavia asioita:

tulostusprosessin tarkkaa noudattamista jokaisessa vaiheessa testattujen ja hyväksyttyjen materiaalien käyttöä optimaalisia olosuhteita valmistusympäristössä (kosteus + lämpötila) lämpökalibrointia jokaisen 3D-tulostusmateriaalierän vaihtuessa

Julkaistu

03.02.2021

Avainsanat

Ajankohtaista