PALVELUT

ORIGO ENGINEERING OY
Slider
image

Suunnittelun starttipaketti on asiakkaan luona pidettävä 3h workshop tilaisuus, jossa on mukana Origo Engineeringin kaksi mekaniikka- /tai AM-suunnittelijaa. Starttipaketin tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja, joiden avulla yrityksen tuotekehitykseen löydetään yhteistyöllä uusia ratkaisumalleja ja tuotekehitystä saadaan liikautettua eteenpäin. 

Suunnittelun starttipaketti nytkäyttää keskeneräiset tai jumiutuneet tuotekehitysprojektit vauhtiin ulkopuolisen näkökulman ja ajatusten voimin. Starttipakettia voidaan hyödyntää myös silloin, kun yrityksessä mietitään vanhan tuotteen modernisointia, korjaamista tai tuoteperheen skaalausta.

Starttipaketissa annetaan rehellistä ja avointa palautetta, jossa tuotekehitystä ja kannattavuutta mietitään aina asiakkaan kannalta.

Starttipaketissa voidaan lähteä liikenteeseen myös puhtaalta pöydältä ja miettiä uuden tuotteen suunnitteluun liittyviä ratkaisuja. Origo Engineeringin workshopissa nostetaan esille uusia ulottuvuuksia materiaalien, muotojen ja erilaisten mekaanisten ratkaisujen myötä.

Suunnittelua voidaan tehdä käytännönläheisesti yrityksen omissa tuotantotiloissa, joihin voidaan paikan päällä miettiä yhdessä uusia ratkaisuja tuotannon pullonkaulojen ehkäisemiseksi ja käytännön kannalta toimivampien työkalujen luomiseksi.

Koska tuotantohinta, valmistettavuus ja kannattavuus ovat ykkösasemassa, asiakkaalle tarjotaan aina käytännössä ja ympäristössään toimivia ja järkevällä hinnalla toteutettavissa olevia ratkaisuja.

Suunnittelun starttipaketti

 • 3h workshop tilaisuus asiakkaan luona
 • 2 Origo Engineeringin suunnittelijaa paikan päällä

 

Hinta 490 € +alv

Optio:
Mahdollisuus teettää workshopissa ideoituun tuotteeseen AM- suunnitelma ja 3D-tuloste —15% alennuksella. Hinta-arvion saa workshopin aikana.

Milloin ja kenelle?

 • tuotesuunnittelun tueksi
 • tilapäiseksi lisäresurssiksi
 • avuksi kiiretilanteisiin
 • suunnittelun ongelmakohtien ratkomiseen

Mihin tarkoitukseen?

 • uusien näkökulmien löytämiseksi
 • innovoinnin tueksi
 • tuotteen parannusehdotusten tekemiseen
 • tuotteen modifiointiin ja uudistamiseen
 • tuoteperheen skaalaamiseen
 • yhtenäisen visuaalisen ilmeen suunnitteluun

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myynti / tarjouskyselyt

050 353 1774

sales@origoengineering.fi

Teemme Origo Engineeringillä monipuolista mekaniikkasuunnittelua sekä uusiin että jo olemassa oleviin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Pääperiaatteenamme on aina käytännössä toimivien, kokonaisuuteen mahdollisimman hyvin istuvien ja kustannukset kurissa pitävien ratkaisujen etsiminen ja käytäntöön soveltaminen.

Suunnittelutyössä kiinnitämme erityistä huomiota valmistettavuuteen sekä kestävien ja toiminnallisuudeltaan oikeiden materiaalien valintaan. Meille on tärkeää, että ratkaisu palvelee ja toimii koko tuotantoketjussa valmistuksesta ja kokoonpanosta varastointiin, toimitukseen, asennukseen ja käyttöön saakka.

Tarkastelemme erilaisia ratkaisuja ennakkoluulottomasti ja erilaisista näkökulmista ja siksi kuulemme mielellämme monen eri käyttäjän ajatuksia siitä, mitä suunnittelulta toivotaan ja millaiseen tulevaisuuteen ratkaisulla tähdätään. Suunnittelutyön varrella voimme varmistaa oikean suunnan 3D-tulostamalla ja kehittää tämän avulla toimivan ratkaisun.

Koska laadulla voitetaan aikaa ja rahaa, pidämme työmme aikataulussa kiirehtimättä. Hallittu ja harkittu suunnittelutyö takaa tuottavan ja tulevaisuuden haasteisiin sopeutuvan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Me pidämme lupauksemme tarjotusta hinnasta ja siitä, mitä asiakkaan kanssa on sovittu. Siksi meiltä kannattaa kysyä ensin.

Uusia ulottuvuuksia suunnitteluun – Origo Engineering

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myynti / tarjouskyselyt

050 353 1774

sales@origoengineering.fi

Teemme Origo Engineeringillä mekaniikkasuunnittelun lisäksi myös AM-suunnittelua (= materiaalia lisäävää valmistusta varten tehtävää suunnittelua). AM-suunnittelua voidaan hyödyntää joko valmiiden tuotteiden tai vasta ajatuksen tasolla olevien ratkaisujen suunnittelussa.

Usein AM-suunnittelua käytetään jo olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksien parantamiseen, kuten esimerkiksi kappaleiden keventämiseen tai kestävyyden lisäämiseen. Kappaleeseen voidaan suunnitella myös uusia ominaisuuksia, kuten esim.  jäähdytyskanavia. Valmistus- ja varastointikuluja voidaan pienentää yhdistämällä kokoonpanojen eri osia yhdeksi osaksi.

Olennaista AM-suunnittelussa ja 3D-tulostuksessa on hyödyt, jotka realisoituvat kappaleiden valmistuksessa, lopputuloksessa ja tuotannon kokonaisketjussa. Kun suunnitelmat voidaan lähettää digitaalisessa muodossa ja tulostaa lähellä vastaanottajaa, kuljetuskustannukset ja varastointikulut minimoituvat.

Suunnittelutyö tehdään ohjelmalla, joka tuottaa kymmeniä eri variaatioita annettujen ehtojen mukaan. Tästä syystä avoin ja tarkka kommunikaatio asiakkaan kanssa tuottaa parhaan tuloksen. Joskus keskiössä on mahdollisimman hyvä kestävyys, toisinaan taas halutaan keventää painoa tai parantaa muotoilua.

Hyvin tehty AM-suunnittelu ja sen kautta löydetyt ratkaisut ovat investointeja, jotka houkuttelevat asiakkaita hankkimaan lisäarvoa tuottavia versioita tai saavat tuotannon toimimaan tehokkaammin.

AM-suunnittelua voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Asiakastöiden alussa tehtäviimme kuuluu kartoittaa tarve asiakkaan edun mukaisesti. Otamme selvää, onko ratkaisu ylipäänsä tulostettavissa ja mitä muita mahdollisia rajoitteita on jo lähtökohtaisesti olemassa.

Generative design on tekoälyyn pohjautuvaa suunnittelua, jossa kappaleen suunnitteluun ei ole välttämättä valmista pohjaa. Suunnittelua varten määritellään kappaleelle kriittiset mitat ja määreet, jonka puitteissa sen tulee toteutua. Nämä määreet voivat olla mm. materiaaleihin kestävyyteen tai massaan liittyviä, toisinaan kyse voi olla myös muotoiluun liittyvistä yksityiskohdista.

Topologian optimoinnilla voidaan keventää jo olemassa olevan kappaleen massaa koskematta sen toiminnallisesti tärkeisiin rakenteisiin. Ohjelmalle annetaan tutkittavaksi kappaleen digitaalinen malli, josta se työstää annettujen arvojen ja rajoitusten mukaan olevan variaation.

Topologian optimointi voi tuoda merkittäviä säästöjä kappaleiden valmistukseen mm. edullisempien materiaalivalintojen ja aiempaa yksityiskohtaisempien kestävyysmallinnuksien (FE-analyysien) myötä. Sitä on käytetty apuna mm. autoteollisuudessa, jossa joidenkin kappaleiden massaa on haluttu keventää säilyttämällä kuitenkin niiden hyvä kestävyys.

Voisiko AM-suunnittelu mullistaa teidänkin tuotteenne? Ota yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijaltamme!

Uusia ulottuvuuksia suunnitteluun – Origo Engineering

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myynti / tarjouskyselyt

050 353 1774

sales@origoengineering.fi

Vaasassa sijaitseva Origo Engineering on Pohjanmaan edelläkävijä 3D-tulostuksen osaajana sekä prototyyppien että massatuotannon osalta. Käytössämme on 8 kappaletta tulostimia, joilla on mahdollista tehdä eri muotoisia ja kokoisia kappaleita eri materiaaleista valmistettuna.

Teemme kolmiulotteisia tulosteita asiakkaalle suunnitelluista tai asiakkaan valmiista malleista, joista voidaan valmistaa sekä yksittäiskappaleita että sarjana valmistettavia tulosteita. Hyödynnämme 3D-tulostusta myös prototyyppien suunnittelussa ja valmistuksessa. Tilattavien sarjojen kappalemäärät voivat vaihdella sadoista kappaleista tuhansiin kappaleisiin. Tulosteiden hinta määräytyy kappaleen koon ja materiaalin mukaan.

3D-tulosteiden etuna on niiden hyvä hinta-laatusuhde. Tästä syystä tartumme ennakkoluulottomasti myös vanhojen ratkaisujen modifiointiin ja tutkimme, mikäli esimerkiksi metalliosat voitaisiin vaihtaa edullisempiin ja nopeasti toimitettavissa oleviin 3D-muovitulosteisiin.

Uusien innovaatioiden ja tuotantomenetelmien osalta uskallamme ajatella uudella tavalla. Jos näemme tuotteen valmistuksen järkeväksi, suunnittelemme lopputuloksen käyttäjälleen kestäväksi, kustannustehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi. Uskallamme myös sanoa suoraan, jos valmistus esimerkiksi 3D-tulostamalla ei kannata tai anna tuotteelle lisäarvoa.

3D-tulostuksen avulla tuotannon kannattavuutta voidaan parantaa monestakin eri näkökulmasta. Voimme tehdä erilaisia apuvälineitä tuotantoon (jigit yms.) Tulostuksia voidaan tehdä vain tarpeeseen, jolloin varastoinnin tarve pienenee.  

Kustannuksiltaan järkevä lopputulos syntyy, kun 3D-tulosteet suunnitellaan kaikki näkökulmat huomioon ottaen. Lisäksi hyvään lopputulokseen vaikuttaa käyttötarkoitukseen sopivimpien materiaalien valinta. Olennaista on kuitenkin se, että suunnittelussa ja tulostamisessa oivalletaan lopputulokseen liittyvät erilaiset haasteet ja vaatimukset. Tästä syystä kumppaniksi kannattaa valita asiaan syventynyt monipuolinen osaaja.

Innostuitko? Niin mekin! Ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Uusia ulottuvuuksia suunnitteluun – Origo Engineering

Myynti / tarjouskyselyt

050 353 1774

sales@origoengineering.fi

Slider