Arcteq Relays Oy >> Lue lisää

Arcteq Relays Oy suunnittelee, markkinoi ja myy suojareleitä, valokaarisuojausjärjestelmiä sekä sähkölaitteiden mittaus- ja valvontalaitteita eri sähkönjakelun- tuotannon ja teollisuuden käyttöön. Yritys on perustettu vuonna 2010 ja sen pääkonttori sijaitsee Vaasassa. Arcteq:n kumppanuusverkosto ulottuu maailmanlaajuisesti yli 50:n eri maahan. Yritys työllistää tällä hetkellä Vaasassa 37 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 8 MEUR.

Ketterä yhteistyökumppani pitää suunnittelun aikataulussa

Origo Engineeringin ja Arcteq:n yhteistyö alkoi syksyllä 2018. Aluksi Origo oli Arcteq:lla mekaniikkasuunnittelun lisäresurssina, myöhemmin kuvioihin on tullut mukaan myös 3D-suunnittelua ja erilaisten tuotteiden modifiointia ja 3D tulostusta tuotekehitys projekteihin liittyen.

—Olemme tehneet yhteistyössä useampia modifiointeja jo olemassa oleviin tuotteisiin ja Origolta olemme saaneet tukea mm. tuotannon työkalujen suunnittelussa ja uusiin tuotteisiin toteutettujen ratkaisujen muodostamisessa, kertoo Arcteqin Operations Managerina toimiva Antti Koksalo.

Antti arvostaa Origon tapaa viedä projekteja eteenpäin: päätöksenteko on jouhevaa ja asioissa mennään eteenpäin koko ajan. Hänen näkökulmastaan Origon tapa toimia säästää asiakkaalta arvokasta aikaa.

—Kumppanuudessa on tärkeää oivaltaa, mikä on asiakasyrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeää. Tällöin osataan priorisoida oikeita asioita ja reagoida niihin oikeassa järjestyksessä.

Aikataulussa tehty suunnittelu tuo kustannussäästöjä

Jouheva toiminta ei ole pelkästään mukava asiakaspalvelullinen lisä, vaan sillä on myös suora vaikutus kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Kun suunnittelu etenee aikataulussa budjetit eivät karkaa käsistä ja henkilöresurssien käyttö pysyy suunnitellulla tasolla. Mitä nopeammin työ etenee, sitä lähempänä ollaan sitä tilannetta, että tehty työ alkaa tuottamaan myös tekijälleen tuottoa.

—Origon kanssa olemme pysyneet hyvin aikataulussa juuri töiden hyvän etenemisen ja aikataulujouston kautta. Kiiretilanteissa he ovat olleet tavoitettavissa ja me olemme saaneet mitä olemme halunneetkin.

Origo on vastannut meidän tyyliimme toimia

Arcteqin kaltaisessa kasvuyrityksessä tehdään asioita välillä myös nopealla syklillä. Siksi he arvostavat yhteistyökumppania, joka pystyy toimimaan ketterästi sekä projektien aloitusvaiheessa, että niiden aikana. Origo saa hyvästä otteestaan ja aktiivisesta kommunikaatiosta kiitosta. 

— Origo on vastannut meidän tyyliimme toimia. Me emme kaikissa tilanteissa halua lähteä raskaisiin prosesseihin, vaan arvostamme sitä, että alkuun pääsee vähemmälläkin. Kun luottamus on molemminpuolista, valtavaa speksausta ja rajaehtojen määrittelyä ei ole välttämätöntä tehdä työn aloittamiseksi. Lisäksi huomionarvoista on se, että kun projekteja käydään läpi, Origon asiantuntijat ovat aidosti läsnä ja keskittyvät asiaan huolellisesti. Emme halua käyttää aikaamme kyselemiseen, vaan arvostamme Origon kaltaista yhteistyökumppania, joka on itse aktiivisesti yhteydessä meihin ja ilmoittaa missä vaiheessa projektit ovat.

Kenelle Origon palveluita voisi sitten suositella? Tätä kysyttäessä Antti nostaa esiin kaksi eri asiakaskohderyhmää.

—Näkisin, että Origo Engineering voisi toimia ennakkoluulottoman asenteensa ansioista mainiosti minkä tahansa alan startup-yrityksen kumppaniksi tai lisäresurssiksi Pk-yrityksille. Origolla uskalletaan ajatella asioista rohkeasti eri tavalla.

 

Image
Jukolux Oy >> Lue lisää

Jukolux Oy tekee LED-valaisimia räjähdysvaarallisiin teollisuusympäristöihin, yhtiö on erikoistunut ATEX-suojattujen LED- erikoisvalaisimien tuotekehitykseen, valaistusratkaisujen markkinointiin ja myyntiin. Tuotteissa käytettävien komponenttien kokoonpanotyöt tehdään Vaasassa, ja miltei kaikki tuotteissa käytettävissä komponenteista valmistetaan Suomessa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja se on keskittynyt viime vuodet pääasiassa tuotekehitykseen. Vuoden 2020 pääpaino on kansainvälistymisessä ja sen vaatiman liiketoiminnan kehittämisessä.

Tuotekehitystä mekaniikkasuunnittelun, 3D-tulostuksen ja lämpösimuloinnin yhdistelmästä

Origo Engineering oli Jukoluxille täysin uusi tuttavuus, kun he aloittivat yhteistyön Zone II LED-valaisimen tuotekehittelyprojektissa. Jukoluxilla tarvittiin tuotekehitykseen kumppania, jolla olisi osaamista sekä mekaniikkasuunnitelusta että lämpösimuloinnista.

Tuotekehityksen tavoitteena oli löytää tuotteen suunnittelussa ratkaisuja tuotteen edullisempaan valmistustapaan ja selvittää samalla edellytykset sarjatuotannon suhteen. Origo Engineeringiltä löytyi tähän kaivattua täsmäosaamista ja kokonaisuuden hahmottamisessa tarvittavaa käytännöllistä näkökulmaa.

—Origo Engineering toi projektiimme lisäresurssia lämpösimulointiin ja mekaniikkasuunnitteluun.  He ovat olleet mukana tuotteen mekaanisessa ja toiminnallisessa kehittämisessä ja päässeet töissä nopeasti kiinni siihen ajatukseen, mitä me ajoimme takaa, Jukolux Oy:n toimitusjohtaja Ismo Aukee kertoo.

3D-tulostamista ja lämpösimulointia

Yritysten välinen yhteistyö on jatkunut tuotekehityksen parissa myös muissa projekteissa. Mekaniikkasuunnittelun lisäksi Origolta saatava osaaminen lämpösimuloinnin ja LED-piirikortin kuormitussimuloinnin tekemisessä on ollut olennaisessa roolissa Jukoluxin tuotekehityksessä. 3D-tulostaminen on jouduttanut joidenkin ratkaisujen tekemistä ja ohjannut tuotekehitysvaiheessa oikeaan suuntaan jo kehittämisvaiheessa. Aukee uskoo, että 3D printtauksen avulla saatiin merkittäviä säästöjä myös T&K-kuluissa.

— IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviyden määrittämiseksi.  Eri olosuhteisiin ja käyttötarkoitukseen suunniteltujen valaisinratkaisujen tulee täyttää myös kyseiset vaatimukset. Tästä syystä teemme tuotekehityksessä oleville tuotteillemme perusteelliset pöly- ja vesitiiveystestit ennen kuin lähetämme ne laajempiin Atex- hyväksyntä prosesseihin, Aukee kertoo.

Tuotekehitysprojektissa yhtenä näkökulmana olikin tutkia, voiko tuotteen toteuttaa kevyempänä versiona säilyttämällä kuitenkin standardien vaatimat ominaisuudet. Samalla on voitu todeta, voidaanko tuotantokustannuksissa saada aikaan säästöjä.

—3D-tuloste auttoi meitä hahmottamaan tuotekehityksessä tehdyt muutokset konkreettisesti. On selvää, että kun tuotetta voi hypistellä käsissä, sen ominaisuuksista saa heti paljon paremman käsityksen. 

Origo Engineering avuksi tuotteen tutkimiseen ja ratkaisujen hakemiseen

Aukee on tyytyväinen Origon tapaan toimia. Heiltä on löytynyt oikeat työkalut olemassa olevan materiaalin hyödyntämiseen ja työhön on päästy nopeasti kiinni. Hän kehuu myös Origon tapaa olla läsnä ja keskittyä asiakkaan projektiin sataprosenttisesti.

—Origon henkilökunta on välitöntä ja he ovat helposti tavoitettavissa. Yrityksessä on monipuolista osaamista 3D-tulostamisesta, AM-suunnittelusta, mekaniikkasuunnitelusta ja lämpösimuloinnista. Voin mielelläni suositella yritystä lisäresurssiksi joko tilapäiseen tai pidempiaikaiseen tuotekehitykseen ja suunnitteluun.
Image
Image
MultiRig
Reunantäyttölaite
Slider