fbpx

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Origo Engineering Oy
Liikekuja 2 C , 65380 Vaasa
info@origoengineering.fi
Y-tunnus: 2780903-7

Rekisterin nimi

Origo Engineering Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi (henkilö tai yritys)
  • Osoite (henkilö tai yritys)
  • Puhelinnumero (henkilö tai yritys)
  • Sähköpostiosoite (henkilö tai yritys)
  • Organisaatio ja asema (yritys)
  • Organisaation osoitetiedot (yritys)
  • Yrityksen Y-tunnus

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta/yritykseltä mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä puhelimitse, sähköpostilla tai sähköisellä lomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijalle vain siinä tapauksessa, jos tehtävä työ sitä edellyttää.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän digitaalisen rekisterin käyttö on suojattu ja sen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietojen tarkistus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostiin. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista rekisterin pitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisena ja allekirjoitettuna, joko postilla tai sähköpostilla.